×

Informacja nt. zwiększenia dotacji celowej

Zgodnie z §5 ust.2 Uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie informuję, że dnia 18 października 2017r. podpisano z KS „Unia” Kolonowskie aneks do umowy z dnia  10 stycznia 2017r. na zwiększenie dotacji celowej z budżetu gminy Kolonowskie na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu  w roku 2017 o kwotę 13.500,00 złotych.

×

Wyszukaj w serwisie