×

Informacje ogólne

PZERiI  powstał w naszej Gminie  dnia  12.07.2006. na pierwszym zebraniu wyborczym podjęto uchwałę o założeniu koła gminnego w Kolonowskiem. Na początku było nas 37 członków. Przed założeniem koła organizacyjnie należeliśmy do Oddziału Rejonowego w Strzelcach Opolskich . Na zebraniu ukonstytuował się jego  pierwszy zarząd na 5 letnią kadencję (2006-2011):
1. Szolc Paweł - Przewodniczący                                 
2. Koziołek Krystyna - z-ca przewodniczącego           
3. Mrochen Jolanta - sekretarz                                            
4. Koj Edeltraud - skarbnik                                            
5. Bok Jan - członek                                  
6. Klimas Anna - członek                                  
7. Mańczyk Agata - członek
8. Wacławczyk Herbert - łącznik ze Staniszczami Wielkimi
9. Hornik Maria - łącznik z Kolonowskiem

W związku ze śmiercią przewodniczącego koła  w roku 2009 zarząd podjął uchwałę, że do momentu wyborów podzieli się  funkcjami i tak kształtował się następująco:
1. Koziołek Krystyna - Przewodnicząca                                 
2. Mrochen Jolanta - z-ca przewodniczącego + sekretarz                                         
3. Klimas Anna - skarbnik                                            
4. Bok Jan - członek                                  
5. Koj Edeltraud - członek                                  
6. Mańczyk Agata - członek
7. Waclawczyk Herbert - łącznik ze Staniszczami Wielkimi
8. Hornik Maria - łącznik z Kolonowskiem

W roku 2011 skończyła się kadencja  zarządu i  21.11.2011 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd na lata (2011-2016).
1. Mrochen Jolanta - Przewodnicząca
2. Waclawczyk Herbert - v-ce przewodniczący                          
3. Koziołek Krystyna - sekretarz                                            
4. Klimas Anna - skarbnik                                            
5. Koprek Krystyna - członek                                  
6. Mańczyk Agata - członek                                  
7. Piątkowska Anna - członek
8. Koj Urszula - członek
9. Deja Krystyna - łącznik ze Spórokiem od 2012 roku

Powołano również Komisję Socjalną, która zajęła się przywozem darów. W jej skład weszli: 
1. Ossowski Zbigniew              
2. Bieniek Edward                   
3. Styra Jerzy                        

2 marca 2017 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze gdzie wybrano zarząd na lata (2017-2022
1. Urbańczyk Janina - Przewodnicząca
2. Prus Piotr - v-ce przewodniczący                          
3. Koik Irena - sekretarz                                            
4. Piątkowska Anna - skarbnik                                            
5. Koprek Krystyna - członek                                  
6. Bieniek Edward - członek                                  
7. Waclawczyk Herbert - członek

×

Wyszukaj w serwisie