Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Nasza działalność

Nasze Koło realizuje zadania wynikające ze Statutu Związku. Ponadto realizujemy przyjmowany co roku program działania. Zawarte w nim przedsięwzięcia podzielone są na cztery działy tematyczne. Obejmują one następujące obszary działania które obejmują:

I   ŻYJEMY ZDROWO I WESOŁO
Spotkania karnawałowe
Turniej Gry w Kręgle o Puchar Burmistrza 

II  ŻYJEMY ZDROWO, HIGIENICZNIE I PRZYJEMNIE
Wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem zakładów pracy działających na terenie naszej gminy oraz gmin ościennych.

III COŚ DLA DUCHA I DLA CIAŁA
Spotkania adwentowe
Wyjazdy do operetki, teatru, amfiteatru, filharmonii, Jura Parku
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Spotkania przy grach planszowych (scrabble, szachy)

IV AKTYWNYCH EMERYTÓW ZNAJDZIEMY WSZĘDZIE
Wymiana doświadczeń z emerytami gmin ościennych.

W ramach swojej działalności Koło współpracuje również z UMiG Kolonowskie, BiCeK, Klubem Seniora, DFK, LGD, sołectwami i Radą Dzielnicy.

×

Wyszukaj w serwisie