×

Zarządzenie Burmistrza

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 pn. „Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi,  samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna, rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorych w domu, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwo medyczne oraz świadczenie czynności medycznych”: DOCKONKURSY14 - zaproszenie do komisji 2018.doc DOCXKONKURSY2 - zał do Zarzadzenia 2018.docx DOCXKONKURSY1 - zarządzenie na 2018.docx

×

Wyszukaj w serwisie