Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Nabór wniosków do otwartego konkursu ofert

Informujemy iż w dniu dzisiejszym na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zamieszczone zostało ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi.
Termin składania wniosków upływa 02 marca 2018r. Maksymalny poziom dofinansowania projektów – 12.000 zł.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem (http://bip.opolskie.pl/2018/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-3/).
Jednocześnie ponownie zapraszamy na dwudniowe spotkanie liderów odnowy wsi, które odbędzie się w dniach 09-10.02.2018r. w Pałacu Izbicko, gm. Izbicko. (link: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=344).

W pierwszym dniu spotkania szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane z otwartym konkursem.

×

Wyszukaj w serwisie