×

Zmiana sposobu płacenia podatków

Informujemy, iż od 2018r podatek należy wpłacać na podane w decyzji podatkowej indywidualne konto. Taka forma płatności, dokonana w Banku Spółdzielczym Zawadzkie o. Kolonowskie nie będzie się wiązała z żadnymi dodatkowymi opłatami dla mieszkańca. Jest to kontynuacja procesu zapoczątkowanego przez zmianę formy opłaty za wodę i ścieki. Zmiana ta ma na celu nie tylko usprawnienie procesu poboru podatku, ale również i ograniczenie kosztów funkcjonowania urzędu.

Jednocześnie informujemy, iż możliwość zapłaty podatku u sołtysa w poszczególnych miejscowościach nie ulegnie zmianie.  

×

Wyszukaj w serwisie