×

Dodatkowe służby Policji

13 lutego odbyło się spotkanie z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Arkadiuszem Chętnickim. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania przez Gminę Kolonowskie środków na dodatkowe, ponadnormatywne służby na terenie gminy. Samorząd przeznaczył na ten cel 5 000 złotych. W ramach dodatkowej służby, przewidziane są patrole jak również zabezpieczanie odbywających się na terenie gminy imprez.
Porozumienie Policja.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie