×

ZAPROSZENIE KRUS

Placówka Terenowa KRUS w Strzelcach Opolskich zaprasza osoby ubezpieczone w KRUS z gminy Kolonowskie do wzięcia udziału w szkoleniu z zasad BHP w gospodarstwie rolnym. Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy nowych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników i świadczeń emerytalno - rentowych. Ponadto przekazane zostaną informacje na temat ubezpieczenia wypadkowego w TUW dla dzieci do lat 16, osób ubezpieczonych w KRUS.

Spotkanie odbędzie się 20.02.2018 godz. 10:00 w świetlicy w Spóroku ul. Guznera 3

×

Wyszukaj w serwisie