Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Gmina Kolonowskie planuje ponownie w roku bieżącym przystąpić do konkursu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest to około 15% kosztów usuwania azbestu / jeśli uzyskamy niską cenę usuwania azbestu po wyborze firmy / oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Pozostałe około 85 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w 2018r. w terminie do 30 marca 2018r.

Z osobami,  które złożą deklaracje zostaną zawarte odpowiednie porozumienia.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 6 i 9, tel. 77/4611140 w. 48.

Deklarację dla mieszkańca można pobrać poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie

DOCXDeklaracja .docx

×

Wyszukaj w serwisie