×

Głosowanie nad Wnioskiem do budżetu

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można głosować na projekt o nr  P/OST/14/DIG  pn.  „Poprawa bezpieczeństwa na DW 463 w miejscowości Kolonowskie”.

Projekt zakłada zainstalowanie dwóch tablic wyświetlających prędkość na opamiętanie dla kierowców oraz lustra drogowego w obrębie skrzyżowania z ul. Haraszowskie. Głosowanie odbędzie się w dniach od 9.04. do 29.04.2018 r. Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego. W przypadku osoby która w dniu głosowania nie ukończyła 16. lat  wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego.

 

ODDAJ GŁOS

×

Wyszukaj w serwisie