×

Smaki Regionów

Marszałek Województwa Opolskiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zapraszają mieszkańców województwa opolskiego do udziału w XVIII EDYCJI KONKURSU NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO SMAKI REGIONÓW. Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy o niej. Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepszą potrawę regionalną. Regionalny finał Konkursu odbędzie się w dniu 2 września 2018 r. podczas obchodów DOŻYNEK WOJEWÓDZKICH w Paczkowie.  Dokumentację należy przesłać lub dostarczyć do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 r. z dopiskiem "Dział ROW" na adres: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

PDFREGULAMIN_NA NAJLEPSZĄ POTRWĘ REGIONALNĄ .pdf
PDFREGULAMIN OGÓLNY.PDF
PDFREGULAMIN NA NAJLEPSZY REGIONALNY PRODUKT.PDF
PDFKARTA ZGŁOSZENIA-potrawa 2018.pdf
PDFKARTA ZGŁOSZENIA -produkt 2018.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie