×

Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Tytuł projektu:
Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Jednostka realizująca:
Gmina Kolonowskie

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum w Kolonowskiem.

Działania:
Planuje się wykonanie następujących prac:

 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sal lekcyjnych oraz czytelni biblioteki,
 • przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zasilania i sterowania instalacją wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych,
 • przebudowę kotłowni gazowej – demontaż dwóch kotłów gazowych i zastąpienie ich jednym, nowym kotłem gazowym,
 • przebudowę instalacji gazowej w zakresie przebudowy zasilania nowego kotła c.o.,
 • przebudowę instalacji grzewczej w obrębie kotłowni w celu odłączenia dwóch „starych” kotłów i podłączenia kotła nowego,
 • wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi,
 • likwidację nawietrzaków podokiennych oraz kratek wentylacji wyciągowej w salach lekcyjnych oraz czytelni biblioteki,
 • wymianę bojlera ciepłej wody użytkowej na powietrzną pompę ciepła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej,
 • montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 19,76 kWp i 13,78 kWp – odrębnie dla obu szkół,
 • wymianę oświetlenia jarzeniowego na tuby ledowe.

Termin realizacji:
styczeń 2018 – wrzesień 2018

Wartość projektu dla Gminy Kolonowskie:

Całkowita wartość projektu
1 363 570,06 PLN

Koszty kwalifikowane
1 363 570,06 PLN

Wnioskowana kwota pomocy
499 999,99 PLN.

×

Wyszukaj w serwisie