×

Komunikat

Burmistrz Kolonowskiego informuje, iż w ostatnim raporcie Nr 02 z 31 maja 2018 r. za okres od 1 kwietnia br. do 31 maja br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uznał Gminę Kolonowskie za teren zagrożony suszą.

Proszę zatem wszystkich rolników, których dotknęła występująca susza o składanie wniosków o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja Gminna dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolonowskie pokój Nr 9. Wzory wniosków o szacowanie są dostępne na naszej stronie zakładka BIP – załatwianie spraw – ochrona środowiska – szacowanie szkód … .

Bardzo proszę o zapoznanie się z pismami w sprawie aktualnych wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę ds. szacowania strat w rolnictwie i obowiązującym w 2018 r. nowym, zmienionym protokołem z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i pozostałymi dokumentami, które załączone są poniżej.

DOCXzał.-nr-4-klauzula-informacyjna-rodo2077338_2365063 (1).docx
PDFzał.-nr-3-pismo-mrirw-nr-fwe071372018-z-dn-30052018r-odnosnie-uwzglednienia-ochrony-danych-osobowych-w-skladanych-wnioskach-o-szacowanie-start-w-rolnictwie2076579_2363862.pdf
PDFzał.-nr-2-29.05-2018-r-aktualne-wytyczne-dla-komisji-powolanych-przez-wojewode2072651_2359820.pdf
PDFzał. nr 6 pismo MRiRW Szacowanie strat łąki - susza..pdf
PDFzał. nr 5 pismo-informujace-o-zmienionym-protokole-odnosnie-szacowania-strat-w-rolnictwie2072567_2384822.pdf
PDF1 Pismo przekaz. inf. od MRiRW. IUNG szac. szkód susza.pdf

×

Wyszukaj w serwisie