Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Prędkośc pod kontrolą

W Staniszczach Wielkich przy ul. 1 Maja została umieszczona mobilna tablica radarowa do wyświetlania prędkości pojazdów. To nie jedyne miejsce, w którym pojawi się takie urządzenie. Do urzędu regularnie wpływają informacje o przekraczaniu prędkości na drogach. Urządzenie będzie montowane tam, gdzie najczęściej do takich zdarzeń dochodzi.

Pomiar.jpeg

Ponadto Gmina Kolonowskie rozpoczęła realizację projektu Bezpieczny pieszy w Gminie Kolonowskie. w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. W ramach projektu zaplanowano szereg działań prewencyjnych mających spowodować ograniczenie występowania na terenie Gminy Kolonowskie wypadków oraz niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu pieszych poruszających się na przejściach dla pieszych.

Projekt obejmuje modernizację 5 przejść dla pieszych na terenie Gminy Kolonowskie poprzez zakup mobilnej tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów, która montowana będzie naprzemiennie przy najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych zlokalizowanych w okolicach placówek oświatowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie również 12 spotkań – prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych, zachowania właściwych zasad podczas poruszania się pieszych po zmroku, zachęcania do stosowania elementów odblaskowych skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

Spotkania te przeprowadzą zaangażowani w projekt policjanci oraz zatrudniony pracownik WORD w Opolu. Lepszej wizualizacji oraz łatwiejszemu przyswojeniu przekazywanych informacji służyć będą zakupione pomoce edukacyjne tj. przedszkolom przekazane zostaną maty edukacyjne wraz z zestawem pojazdów, postaci pieszych, znaków drogowych, z których korzystać będą mogli również po realizacji spotkań w ramach projektu. Natomiast zakupione zestawy mini znaków drogowych oraz autochodziki posłużą jako pomoce w realizacji spotkań z pozostałymi adresatami projektu oraz wykorzystywane będą również po zakończeniu realizacji projektu w celu utrwalenia pozyskanej wiedzy, a tym zapewnią trwałość rezultatów zaplanowanych do osiągnięcia w ramach projektu.

Uczestnicy spotkań otrzymają również odblaskowe materiały promujące projekt oraz służące jako praktyczne elementy poprawiające widoczność uczestników ruchu po zmroku.

Dla najmłodszych uczestników zorganizowany zostanie konkurs plastyczny z nagrodami o tematyce ściśle związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Wartość całkowita - 31 419,45
Dofinansowanie - 25 000,00
Wkład własny - 6 419,45

×

Wyszukaj w serwisie