×

Program Czyste Powietrze

11 października o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej OSP w Kolonowskiem odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu „Czyste powietrze”


W ramach programu „Czyste powietrze” właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dotację i niskooprocentowaną pożyczkę (około 2,41 proc. w skali roku) - na ich termomodernizację, wymianę pieców, a także na zakup i instalację urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Program będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.


Wysokość i charakter wsparcia (ile dotacji, a ile pożyczki) będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy. Im będą one wyższe, tym mniejszy udział dotacji w udzielonym wsparciu, a wyższy – pożyczki. W wyższych grupach dochodowych dotacja będzie po Nowym Roku zastąpiona ulgą podatkową.


Największa dotacja - do 90 proc. tzw. kwalifikowanych kosztów inwestycji - przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione niskooprocentowaną pożyczką.

Kolejne progi to:

• 601-800 zł na osobę w rodzinie - dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, pożyczka - na pozostałe koszty inwestycji;
• 801- 1000 zł na osobę - dotacja do 70 proc. plus pożyczka
• 1001 – 1200 zł na osobę - dotacja 60 proc. plus pożyczka;
• 1201-1400 zł na osobę - dotacja do 50 proc. plus pożyczka;
• 1401-1600 zł na osobę - dotacja do 40 proc. plus pożyczka;
• Powyżej 1600 zł na osobę – dotacja do 30 proc. plus pożyczka.

Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiana pieców i termomodernizacja w ramach programu "Czyste Powietrze" może objąć nawet około 4 mln budynków.


Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje jego zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny (piece w budynkach mieszkalnych) oraz transport samochodowy.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

×

Wyszukaj w serwisie