Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Rządowy Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze.jpeg

W ciągu kilku dni od startu programu antysmogowego Czyste Powietrze złożono ok. 1 tys. wniosków o pomoc finansową, a prawie 10 tys. osób zalogowało się na specjalnym portalu - poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Najwięcej wniosków wpłynęło do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w Katowicach. Nabór wniosków w programie Czyste powietrze rozpoczął się 19 września. Program dotyczy wymiany pieców na ekologiczne i termomodernizacji budynków; będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła około 4 mln budynków. "Widać bardzo wyraźnie, że ten program cieszy się wielkim zainteresowaniem" – podkreślił  szef resortu środowiska. Dodał, że osoby logujące się do portalu beneficjanta sięgają po szczegółowe informacje, więc prawdopodobnie większość z nich złoży wniosek. Link do portalu znajduje się na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Do końca 2019 roku wysokość dofinansowania w programie wahać się będzie od 30 do 90 proc. Kosztów kwalifikowanych inwestycji. Największa dotacja - do 90 proc. kosztów - przewidziana jest przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione pożyczką do 10 proc. wartości dotacji. Od 1 stycznia 2019 roku dofinansowanie wyniesie od 40 do 90 proc. Po nowym roku 30-procentowa dotacja zmieni się w ulgę podatkową. Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

×

Wyszukaj w serwisie