Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Krok Dalej

28 września Gmina Kolonowskie podpisała ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko' umowę współpracy. Dotyczy ona przyszłej realizacji działań związanych z ubieganiem się przez Stowarzyszenie o środki w konkursie pod nazwą „Krok dalej”. Projekt zakłada rozbudowę kompleksu Siedlisko o 6 dodatkowych miejsc oraz uruchomienie integracyjnej kawiarenki dla mieszkańców. W ramach współpracy Gmina wesprze merytorycznie Stowarzyszenie w przeprowadzeniu obowiązujących procedur przetargowych, zaoferuje wsparcie prawne oraz doradztwo merytoryczne i wsparcie podczas prowadzonych prac budowlanych w ramach projektu. Ponadto Gmina Kolonowskie rozważy możliwość wsparcia finansowego przedsięwzięcia w zakresie uzupełnienia wkładu własnego do projektu.

×

Wyszukaj w serwisie