Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Najlepszy projekt w Spóroku

W poniedziałek 15 października odbyła się sesja Rady Miejskiej Kolonowskiego. W związku ze zwycięstwem, w tegorocznej edycji konkursu Piękna Wieś Opolska projektu „EKO –przystanek” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok, radni uhonorowali Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok okolicznościowym listem gratulacyjnym. Projekt „EKO - przystanek" zwany inaczej „Leśnym Centrum Edukacji i Rekreacji" polegał na zagospodarowaniu okolic „Ptasiego stawku" Pojawiła się tam ekologiczna toaleta wraz z zapleczem jak również ścieżka zdrowia z elementami drzewoterapii. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie wszystkich mieszkańców wsi w realizację projektu, umiejętność pozyskania i wykorzystania środków finansowych przez sołectwo oraz zachowanie i pielęgnowanie cennych walorów przyrodniczych.

IMG_9775.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie