×

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków :)

loga.jpeg

Startuje konkurs plastyczny skierowany do dzieci terenu Gminy Kolonowskie. Jest to przedsięwzięcie w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w Gminie Kolonowskie”, zakładającego zamontowanie na przejściach dla pieszych m.in. tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów, na który Gmina Kolonowskie pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to 25 000 zł. Szacowany całkowity koszt zadania to ok. 31 000 zł. Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2018 r.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Warunkiem udziału jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4, w dowolnej technice. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie (ul. Ks. Czerwionki 39, pokój 6) do 17 grudnia. Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na związane z nim przetwarzanie danych osobowych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 18 grudnia. Oceny prac dokona komisja, która będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematem, walory artystyczne, kreatywność, samodzielność. Laureaci zostaną telefonicznie powiadomieni o miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu: PDFREGULAMIN Konkursu plastycznego dla dzieci pn.pdf

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie