Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Segreguj.pl

VI_edycja_zapowiedz.jpeg

Związek Międzygminny „Czysty Region” zaprasza wszystkie placówki oświatowe do udziału w VI edycji konkursu Segreguj.pl.

W ramach konkursu placówki zbierają odpady:  makulaturę,  puszki aluminiowe,  zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), tworzywa sztuczne i oddają je do wybranych punktów skupu. Pieniądze za zebrane surowce pozostają do dyspozycji placówki lub jej rady rodziców, a do Związku przekazywana jest jedynie dokumentacja, na podstawie której przyznawane są punkty. W tej edycji dodatkowy bonus otrzymuje każda placówka, która w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadziła inne działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

×

Wyszukaj w serwisie