×

VI edycja konkursu Segreguj.pl.

Związek Międzygminny „Czysty Region” zaprasza wszystkie placówki oświatowe do udziału w VI edycji konkursu Segreguj.pl.

W ramach konkursu placówki zbierają odpady: makulaturę, puszki aluminiowe, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), tworzywa sztuczne i oddają je do wybranych punktów skupu. Pieniądze za zebrane surowce pozostają do dyspozycji placówki lub jej rady rodziców, a do Związku przekazywana jest jedynie dokumentacja, na podstawie której przyznawane są punkty. W tej edycji dodatkowy bonus otrzymuje każda placówka, która w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadziła inne działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Pula nagród wynosi aż 18450 zł. Związek nagrodzi siedem najlepszych szkół i siedem przedszkoli, przyzna także czternaście nagród indywidualnych przedszkolakom i uczniom oraz doceni tych, którzy w ciągu roku szkolnego zebrali najwięcej surowców. Każda placówka zgłoszona do konkursu otrzyma plakat edukacyjny, a koordynator placówki - upominek.

Rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu 2019 roku podczas pikniku edukacyjnego, na którym nie zabraknie eko-atrakcji. Wszystkie placówki zainteresowane udziałem w konkursie odsyłamy do strony http://czystyregion.pl/segregujpl/vi-edycja.html .

Przypomnijmy, że 28 listopada w DK „Chemik” miał miejsce finał V edycji konkursu. Wśród finalistów znalazły się placówki oświatowe z terenu gmin członkowskich Związku: Kędzierzyn-Koźle, Ujazd, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Izbicko, Walce, Zdzieszowice, Reńska Wieś. Poza rozdaniem nagród, na finalistów czekało wiele atrakcji: warsztaty z kreatywnego wykorzystania odpadów oraz czerpania papieru, spektakl ekologiczny „Zielony Kopciuszek” oraz konkursy z nagrodami.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie