×

Bezpieczny pieszy w Gminie Kolonowskie

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”

Tytuł projektu:

Bezpieczny pieszy w Gminie Kolonowskie.

Jednostka realizująca:

Gmina Kolonowskie

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz podniesienie świadomości i edukacja grupy osób najbardziej zagrożonych podczas wypadków na przejściach dla pieszych, tj. dzieci oraz osób starszych.

Działania:

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań prewencyjnych mających spowodować ograniczenie występowania na terenie Gminy Kolonowskie wypadków oraz niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu pieszych poruszających się na przejściach dla pieszych.

Projekt obejmuje modernizację 5 przejść dla pieszych na terenie Gminy Kolonowskie poprzez zakup mobilnej tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów, która montowana będzie naprzemiennie przy najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych zlokalizowanych w okolicach placówek oświatowych.

W ramach projektu przeprowadzono również 12 spotkań – prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych, zachowania właściwych zasad podczas poruszania się pieszych po zmroku, zachęcania do stosowania elementów odblaskowych skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

Lepszej wizualizacji oraz łatwiejszemu przyswojeniu przekazywanych informacji służyły zakupione pomoce edukacyjne tj. przedszkolom przekazano maty edukacyjne wraz z zestawem pojazdów, postaci pieszych, znaków drogowych, z których korzystać będą mogli również po realizacji spotkań w ramach projektu. Natomiast zakupione zestawy mini znaków drogowych oraz autochodziki posłużą jako pomoce w realizacji spotkań z pozostałymi adresatami projektu oraz wykorzystywane będą również po zakończeniu realizacji projektu w celu utrwalenia pozyskanej wiedzy, a tym zapewnią trwałość rezultatów zaplanowanych do osiągnięcia w ramach projektu.

Uczestnicy spotkań otrzymali również odblaskowe materiały promujące projekt oraz służące jako praktyczne elementy poprawiające widoczność uczestników ruchu po zmroku.

Dla najmłodszych uczestników zorganizowany został konkurs plastyczny z nagrodami o tematyce ściśle związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Termin realizacji:

wrzesień 2018 – grudzień 2018

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 30 091,70 PLN
Wnioskowana kwota dofinansowania: 23 858,41 PLN

×

Wyszukaj w serwisie