×

Posdsumowanie dzialalności PZDR

W środę 23.01.2019 w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny odbyło się spotkanie  podsumowujące działalność upowszechnieniowo – doradczą za rok 2018 PZDR w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania wszyscy rolnicy od przedstawicieli swoich gmin otrzymali wyróżnienia
i podziękowania za trud i wysiłek wkładany w pracę, którą codziennie wykonują w swoich gospodarstwach. Z gminy Kolonowskie wyróżnieni zostali państwo Helena i Jarzy Ziaja ze Staniszcz Wielkich, których Ser Leśny zdobył nominację do Perły 2018 w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

Ziaja.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie