Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Wybory w Sołectwach i Dzielnicy

Zgodnie ze statutami Sołectw i Dzielnicy kadencja organów jednostek pomocniczych odpowiada kadencji Rady Miejskiej. Dlatego też w najbliższym czasie obędą się wybory Rad Sołeckich i Sołtysów jak również w Przewodniczącego i członków zarządu Dzielnicy.

Zebrania wyborcze odbędą się w następujących terminach:
Sołectwa
Dzielnica

×

Wyszukaj w serwisie