×

Nowe władze Staniszcz Wielkich

W niedzielę 10 marca 2019 r. o godz.16,00 w świetlicy przy Publicznym Przedszkolu odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Nowym Sołtysem Staniszcz Wielkich została Krystyna Bajsarowicz – Spałek, natomiast do Rady Sołeckiej weszli Joanna Smykała, Janusz Steinert, Dorota Piontek, Sabina Kałuża i Grzegorz Breguła.

×

Wyszukaj w serwisie