Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Wspomnienia z Hochdahl

W niedzielę 7 kwietnia w Sali widowiskowej OSP odbyło się spotkanie poświęcone współpracy partnerskiej parafii Kolonowskie z parafią Hochdahl w Niemczech. Historię tej współpracy przedstawił ks. Wolfgang Globisch, który w larach 1974-2003 pełnił posługę proboszcza parafii Kolonowskie. Pamiątką tej współpracy do dzisiaj jest znajdujący się obecnie w naszym pawilonie wystawienniczym Mercedes Hanomag z 1974r.  Samochód ten służący przez wiele lat parafianom z Kolonowskiego i nie tylko był darem parafii Hochdahl. Dzięki niemu parafia Kolonowskie była pierwszą parafią w diecezji mającą na swoim stanie mikrobus.

Hochgahl 1.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie