×

Utrzymanie zimowe dróg

Zakończyła się ankieta dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kolonowskie. W sumie w ankiecie wzięło udział 76 osób, które podzieliły się swoimi uwagami dotyczącymi odśnieżania. W większości dotyczyły one zbyt późnego wyjazdu pługów oraz śliskości na drogach i chodnikach. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę utrzymania zimowego mieszkańcy ocenili je jako dostateczne (27 osób) i dobre (26 osób). 17 osób stwierdziło, że było ono niedostateczne, a 6 osób, że bardzo dobre. Jeżeli chodzi o zmiany w sposobie zimowego utrzymania dróg, to większość ankietowanych (41 osób) opowiedziała się za zastosowaniem mieszkanki soli z piaskiem do likwidacji śliskości jezdni na wszystkich drogach w gminie. 23 osoby chcą zwiększenia ilości przejazdów pługów oraz wcześniejszego rozpoczęcia akcji odśnieżania. 9 osób opowiedziało się za zwiększeniem ilości piasku, a 18 osób za utrzymaniem wszystkich dróg powiatowych. 15 ankietowanych chce przejęcia utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych. Większość ankietowanych (44 osoby) opowiedziała się również za zwiększeniem ilości środków przeznaczonych na utrzymanie zimowe. Przedstawione w ankiecie uwagi zostaną omówione na najbliższym spotkaniu z prezesem spółki KGK Sp. z o.o.

×

Wyszukaj w serwisie