Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Usuwanie azbestu

Również w bieżącym roku ma być ogłoszony konkurs na usuwanie azbestu z terenu posesji, ale jest on uzależniony od ilości chętnych osób, ilości usuwanego azbestu w Mg i m2. Jak co roku jest możliwość uzyskania dofinansowania nawet do 85% kosztów. Informację taką Urząd musi przesłać do WFOŚiGW, a ten do NFOŚiGW do dnia 06 maja 2019r. Dlatego prosimy wszystkich chętnych, którzy chcą usunąć azbest ze swojej posesji o zgłaszanie się z deklaracjami do dnia 02 maja 2019r. do UMiG Kolonowskie - sekretariat lub do pokoju 6.

DOCXDEKLARACJA MIESZKAŃCA.docx

×

Wyszukaj w serwisie