×

Konsultacje społeczne

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 119 ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) przyjął uchwałą nr 700/2019 projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i skierował ją do konsultacji społecznych. Szczegóły w załączniku: PDFkonsultacje społeczne POH gminy i powiaty.(813304_545730).pdf

×

Wyszukaj w serwisie