Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Zabiegi ochronne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach informuje o planowanych zabiegach ograniczania liczebności populacji szkodliwych
owadów leśnych. Szczegóły w załączniku: PDF22364_Zawiadomienie o zabiegach - Wojewoda Opolski (1).pdf

×

Wyszukaj w serwisie