×

Rewitalizacja płyty pomnika Powstańców Śląskich

Tytuł projektu:
Rewitalizacja płyty pomnika Powstańców Śląskich

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez przywrócenie dawnego wyglądu zabytkowej mogiły Powstańców Śląskich w Kolonowskiem.

Działania:
Zgodnie z założeniami przywrócono dawny wygląd zabytkowej mogiły Powstańców Śląskich w Kolonowskiem. Wykonano roboty rozbiórkowe, a następnie rewitalizację schodów, podestu i pomnika.

Termin realizacji:
czerwiec 2014 – grudzień 2014

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu
70 000,00 PLN

Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie
56 910,57PLN

Wnioskowana kwota pomocy
24 999,00 PLN

×

Wyszukaj w serwisie