×

Zawiadomienie

W załączeniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie – Zawadzkie": PDFemail inf. o wszczeciu postt. pozwol. w.pr. dr 463 WP.pdf PDFwszczęcie postęp. pozw. w.pr. ZDW dr. 463.pdf

×

Wyszukaj w serwisie