Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Konkurs wspierania inicjatyw lokalnych

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich jest aktualnie w trakcie realizacji projektu pn.: „Kultura w Centrum”, w ramach którego przeprowadzono diagnozę potencjału kulturowego powiatu strzeleckiego. Na bazie sporządzonego raportu z diagnozy powstał Regulamin konkursu wspierania inicjatyw lokalnych. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu strzeleckiego, posiadających pomysły na projekty kulturalne do udziału w Konkursie na lokalną inicjatywę kulturową. W ramach przedmiotowego konkursu wybierzemy od 3 do 7 inicjatyw, które wspólnie zrealizujemy. Wielkość dofinansowania jednej inicjatywy to od 3 000 zł do 7 000 zł.

Formularze zgłoszeniowe, dostępne wraz z Regulaminem na stronie www.centrum-kultury.eu , składać należy:

  • w wersji papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem Projekt „Kultura w Centrum” do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;
  • w wersji elektronicznej na adres .            

Na wszystkie pomysły czekamy do 15 lipca 2019 roku. Szczegóły dotyczące konkursu w Dziale promocji PCK (tel. 77 412 30 13).

Załączniki: PDFRegulamin konkursu wspierania inicjatyw lokalnych Kultura w Centrum 2019.pdf JPEGPlakat_Kultura w Centrum web.jpeg ODTFormularz zgłoszeniowy 2019.odt

×

Wyszukaj w serwisie