Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Ul. Dworcowa w Staniszczach Wielkich

23 lipca we Wrocławiu został podpisany pomiędzy Gminą Kolonowskie, a PKP SA akt notarialny regulujący sprawy własnościowe części ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich. Na mocy aktu Gmina Kolonowskie stała się użytkownikiem wieczystym drogi, a to z kolei daje nam prawo do realizacji wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

×

Wyszukaj w serwisie