×

Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM Projekcie organizowanym na terenie województwa opolskiego wspierającym aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia i osób pracujących pod tytułem „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”. Projekt skierowany jest do wszystkich osób pracujących/mieszkających/uczących się na terenie województwa opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe kryteria:

  • wiek powyżej 30 roku życia,
  • status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo lub pracującej w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach Projektu oferujemy wsparcie mające na celu pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, które obejmie:

  • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
  • grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego,
  • szkolenie zawodowe np. operator maszyn budowlanych, wózków widłowych, spawacz, murarz, kucharz, księgowy/księgowa, pracownik biurowy i inne
  • staże 3 lub 6-miesięczne.

Rekrutacja do Projektu trwa!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zamieszczonym na stronie: www.szkoleniaopole.pl

×

Wyszukaj w serwisie