×

Braki w kasie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolonowskie!

Już od pewnego czasu samorządy w Polsce alarmują o przenoszeniu kosztów różnych zmian i reform na barki budżetów gminnych. Takie sytuacje zdarzały się właściwie zawsze, ale w ostatnim czasie skala tych dodatkowych obciążeń przybrała niespotykane do tej pory rozmiary.

Zależy mi na tym, aby mieszkańcy gminy Kolonowskie zostali rzetelnie poinformowani o skutkach finansowych takich działań. Tym bardziej że mają one bezpośredni wpływ na zasobność naszych portfeli.

Musimy pamiętać, że pieniądze nie biorą się znikąd. Dodatkowe obciążenia dla budżetów gmin – nie tylko samego Kolonowskiego, ale gmin w ogóle – będą się wiązać ze zwiększeniem podatków i opłat dla mieszkańców (podatku od nieruchomości, gruntów rolnych czy transportu), zmniejszeniem dopłat do wody i ścieków, ograniczeniem inwestycji (mniej remontów dróg i chodników, brak nowych placów zabaw czy obiektów sportowych) lub zmniejszeniem poziomu realizacji usług gminnych (np. poprzez ograniczenie odśnieżania zimą) czy brakiem dotacji do klubów sportowych, stacji Caritas czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zdaję sobie sprawę, że działania te niekonieczne znajdą zrozumienie u wszystkich mieszkańców. Uważam jednak, że brak systematycznego informowania o skutkach przerzucania na samorządy (gminy czy powiaty) kosztów działań rządu byłby ogromnym zaniedbaniem z mojej strony. Zawsze staraliśmy się jak najefektywniej realizować zadania gminne, jednak wobec skali tych dodatkowych obciążeń jesteśmy bezsilni.

Norbert Koston
Burmistrz Kolonowskiego

 

×

Wyszukaj w serwisie