Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Zmiany wynagrodzenia od 1 września 2019r. dla pracowników pedagogicznych

Rząd przyznał nauczycielom od 1 września br. podwyżkę w wysokości 9,6% oraz, dodatkowo, nauczycielom-wychowawcom klasowym dodatek w wysokości co najmniej 300 zł miesięcznie.

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji, Dariusza Piontkowskiego, "zdecydowana większość środków przeznaczonych na podwyżkę dla nauczycieli będzie pochodziła z dodatkowych środków z budżetu, które zostaną przesunięte na zwiększenie subwencji*.

Skutki finansowe tych podwyżek dla gminy Kolonowskie zostały wyliczone na 302.442,00 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy jedynie 114.451,00 zł, co oznacza, że z naszego budżetu trzeba będzie przeznaczyć na ten cel prawie 190.000 zł!

Wykres finansowanie.jpeg

 

* źródło:https://infosamorzad.pl/news/1275/samorz%C4%85dy-nie-musz%C4%85-martwi%C4%87-si%C4%99-o-%C5%9Brodki-na-podwy%C5%BCki-dla-nauczycieli

×

Wyszukaj w serwisie