Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Środki na oświatę na od 2015 do 2020 roku - porównanie

W dniu 15 października br. otrzymaliśmy informację na temat wysokości subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa to bezzwrotna pomoc z budżetu państwa, której celem jest finasowanie bieżących zadań oświatowych, takich jak płace, energia, ogrzewanie, sprzątanie czy drobne remonty.

Od wielu lat środki subwencji nie wystarczają na pokrycie całości kosztów utrzymania szkół, co przedstawia poniższa tabela. W 2020 r. nie wystarczą one jednak nawet na pokrycie wynagrodzeń – zabraknie 112.117 zł.

Poniżej przedstawiam podsumowanie otrzymywanych środków z Ministerstwa Finansów (budżet państwa) oraz ponoszonych przez gminę w tym zakresie wydatków.

Tabela subwencja.jpeg

Tabela braki.jpeg  

Do tej pory braki były bez większych problemów finansowane z budżetu naszej gminy poprzez przemyślane wydatki oraz szukanie oszczędności bez obciążania mieszkańców. Jednak z uwagi na wprowadzane przez rząd radykalne zmiany w zakresie oświaty, takie jak podwyżka wynagrodzeń o 9,6% czy podwyżka dodatku za wychowawstwo do co najmniej 300 zł, jak również zmniejszenie liczby roczników z 9 do 8, finansowanie brakującej części subwencji staje się powoli niemożliwe. Prognozowany brak środków w 2020 r. na zadania oświatowe wynosi 729.866 zł, Jest to kwota porównywalna do tej, jaką w 2019 r. wydaliśmy na modernizacje dróg.

Wykres oświata.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie