Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020

Burmistrz Kolonowskiego
ogłasza konsultacje
projektu „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020"

 Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działających na terenie gminy Kolonowskie, do wnoszenia uwag i opinii 

w terminie od dnia 30.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii. 

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać:

  • na adres Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, Referat Spraw Obywatelskich ul. Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: lub  
  • złożyć osobiście za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39                                          
  • lub załączyć w formie pliku na Platformie e-PUAP

PDFProjekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020.pdf
DOCFormularz zgloszenia opinii.doc

×

Wyszukaj w serwisie