×

Zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Fundusz sołecki to wyodrębnione z budżetu gminy środki, o sposobie wydania których decyduje dane sołectwo. Są to środki, które mogą zostać wydane np. na inwestycje w sołectwie, zakupy potrzebnego wyposażenia, czy organizację przedsięwzięć kulturalnych.

Jeżeli w budżecie na dany rok zostanie wyodrębniony taki fundusz gminie takiej jak Kolonowskie zgodnie z ustawą przysługuje zwrot wykonanych w ramach funduszu wydatków w wysokości 40% wykonanych wydatków.

Tyle w teorii, a rzeczywisty poziom zwrotu poniesionych nakładów przedstawia poniższa tabela.

Tabela Fundusz.jpeg

O zmniejszeniu w 2020r poziomu zwrotu z 40% do 25,351% zostaliśmy poinformowani pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PDFKW_1514741_DAP- zwrot za Fundusz za 2020.pdf

×

Wyszukaj w serwisie