Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

"Dzieci uczą rodziców"

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców".

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i
zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

W ramach akcji każdego miesiąca zgłoszone placówki będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji z najmłodszymi
(konspekt zajęć + prezentację multimedialną).

Pierwsza lekcja w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców" odbędzie się 8 listopada 2019 roku. Materiały dydaktyczne do pobrania będą od 6 listopada.

Szczegóły na stronie https://edu.crl.org.pl/#

Załącznik 1 - ZaproszenieDzieciUcząRodziców.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie