Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Dotacja na remont zabytku

18 listopada została podpisana umowa, której przedmiotem jest przekazanie dotacji celowej z budżetu Gminy Kolonowskie w wysokości 12100,00 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym kościele p.w. św. Karola Bromeusza w Staniszczach Wielkich. Dotacja zostanie wykorzystana na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej.

Parafia dotacja.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie