×

Program MALUCH + nie dla dzieci z gminy Kolonowskie

Od 2020r zmieniają się zasady wsparcia finansowego zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (Program MALUCH+) Dotychczas na wsparcie z zakresu dofinansowania do istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 mogły liczyć również placówki niepubliczne takie jak np. funkcjonujący w Kolonowskiem Kącik Malucha.

Od 2020 placówki takie mogą wnioskować jedynie o środki na utworzenie nowych miejsc. Koszty utrzymania dotychczasowych miejsc spadły na rodziców i udzielające wsparcia w tym zakresie gminy. W przypadku gminy Kolonowskie wiąże się to ze wzrostem wydatków w tym zakresie o kwotę ok. 12 000 zł. rocznie.

×

Wyszukaj w serwisie