×

Bez dodatkowych kosztów, a Gmina zpałaci 38 239 zł

W związku z koniecznością wypłaty odpraw dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem zwolnionych w wyniku likwidacji placówki spowodowanej reformą oświaty, Gmina Kolonowskie wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej w celu pokrycia tych wydatków, które w przypadku Gminy Kolonowskie wynoszą 44 761 zł. W otrzymanym 28 listopada 2019 z Ministerstwa Finansów piśmie, zostaliśmy poinformowani, iż subwencja zostanie zwiększona jedynie o 6 522 zł. Pozostałą kwotę, czyli 38 239 zł będziemy musieli pokryć z budżetu Gminy Kolonowskie.

Odprawy wykres.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie