×

Zmiany w PIT i pozbawią JST miliardów złotych

Prezydent podpisał nowelizację obniżającą PIT z 18 do 17 proc. i podwyższającą ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów. Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Według rządowych szacunków beneficjentami zmian będzie około 25 mln podatników. Wprowadzanych zmian podatkowych obawiają się samorządowcy. „Obniżki podatków są niewątpliwie korzystne dla obywateli. Chcemy jednak zwrócić uwagę, że koszty decyzji Rządu RP w tym zakresie ponoszą w dużej części samorządy terytorialne” – podkreślają wójtowie i burmistrzowie w stanowisku przyjętym na Kongresie Gmin Wiejskich. Obniżenie PIT oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów będzie kosztowało w sumie 9,6 mld zł, w tym 4,8 mld zł stracą budżety samorządowe.

Z samorządowych szacunków wynika również, iż zwolnienie osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów całego sektora finansów publicznych na poziomie 2,4 mld zł rocznie - w tym w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce ubytek ten wyniesie 474 mln zł w roku 2019, a od 2020 - 1,1 mld zł rocznie.

×

Wyszukaj w serwisie