Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Szukamy naszych korzeni w naturze i kulturze

Tytuł projektu: Szukamy naszych korzeni w naturze i kulturze

Jednostka realizująca: Partner Wiodący Hranická rozvojová agentura, z.s., Partner Projektu Gmina Kolonowskie

Cel projektu: Wsparcie współpracy czeskich i polskich szkół w różnych dziedzinach, związanych zarówno z edukacją, jak zajęciami pozalekcyjnymi oraz prezentacja szerokiego zakresu działań, od poznawania historii i tradycji, przez rozwój zdolności technicznych i sportowych, po wsparcie zdrowego stylu życia i świadomości ekologicznej. Wszystko to z punktu widzenia uczniów czeskich i polskich szkół. Poprzez realizację siedmiu działań będą mogli przedstawić swoje metody i sposób postępowania w znanych, jak i nieznanych innym szkołom dziedzinach. Najważniejsza będzie prezentacja przykładów dobrych praktyk i ich transpozycja w szkołach partnerskich, które wcześniej nie podejmowały się danych działań, lub prowadziły je w odmienny sposób.

Działania:

  1. Odkrywamy przyrodę i jej dary - rolnictwo tradycyjne, przechowywanie żywności, geocaching, rękodzieło,
  2. Stwórzmy wspólny symbol projektu - rękodzieło, geocaching,
  3. Poznajmy i skosztujmy produktów tradycyjnych - wizyty w tradycyjnych zakładach przetwórstwa, prezentacja tradycyjnych potraw,
  4. Dzień sportu - tradycyjne i nietypowe sporty, zawody,
  5. Tańczmy i śpiewajmy po polsku i po czesku - festiwal ludowej pieśni i tańca, wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej,
  6. Smak tradycji - prezentacja tradycyjnych śląskich potraw, sposobu stołowania się w różnych okresach, warsztaty carvingu, powstanie książka kucharska potraw tradycyjnych,
  7. Poznajmy swoją historię i tradycje - działanie będzie powiązane ze świętami Bożego Narodzenia - prezentacja żywej szopki, warsztaty rękodzieła tradycyjnego.

Oprócz ww. działań częścią projektu będą działania promocyjne oraz zostanie wydana publikacja o tematyce kulinarnej.

Termin realizacji: marzec 2017 – październik 2018

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 106 915,80 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 44 115,80 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
37 498,43 EUR

×

Wyszukaj w serwisie