Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Kajakiem do serca przyrody - przygraniczna promocja walorów turystycznych Gminy Kolonowskie

Tytuł projektu: Kajakiem do serca przyrody - przygraniczna promocja walorów turystycznych Gminy Kolonowskie.

Jednostka realizująca: Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie, Partnerzy Projektu Hranická rozvojová agentura, z.s.,

Cel projektu: Celem projektu jest większe włączenie atrakcji kulturowych i przyrodniczych do zrównoważonego ruchu turystycznego, a tym samym rozszerzenie kręgu potencjalnych odwiedzających poprzez stworzenie jednolitego narzędzia (materiałów promocyjnych: gazety i filmy w języku czeskim), ułatwiającego poznanie i wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego gminy Kolonowskie. Narzędzie to powstanie w wyniku współpracy z grupą roboczą z Czech, która - w trakcie wizyty w Kolonowskiem - pozna atrakcje przyrodnicze tego terenu, a następnie określi oczekiwania, dotyczące zawartości materiałów promocyjnych, we współpracy z polską grupą roboczą. Doprowadzi to w efekcie do zwiększenia dostępności dziedzictwa, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby odwiedzających gminę Kolonowskie mieszkańców Regionu Hranicko.

Działania:

W ramach projektu zrealizowane zostały trzy zasadnicze działania:

  • Organizacja przyjazdu grupy czeskiej - działanie obejmuje przyjazd 25 osób z miasta partnera, która razem z polskim partnerem stworzy grupę roboczą, odpowiedzialną za przygotowanie zakresu materiałów promocyjnych, odpowiadających oczekiwaniom odbiorców po stronie czeskiej. Dla gości zorganizowany zostanie rajd rowerowy oraz spływ kajakowy, pokazujące najatrakcyjniejsze miejsca na terenie gminy, a następnie odbędzie się spotkanie grupy roboczej, która przy pomocy moderatora oraz tłumacza wspólnie ustali zawartość materiałów informacyjno-promocyjnych.
  • Produkcja filmu promocyjnego - ok. 3 minutowy film promujący walory przyrodniczo-kulturalnych Gminy Kolonowskie z napisami w j. czeskim,
  • Wydanie gazety promocyjnej o walorach przyrodniczych Gminy Kolonowskie.

Termin realizacji: czerwiec 2019 – wrzesień 2019

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 12 477,00 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 12 477,00 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
10 605,45 EUR

×

Wyszukaj w serwisie