Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Razem poprzez przyrodę i tradycje

Tytuł projektu: Razem poprzez przyrodę i tradycje

Jednostka realizująca: Partner Wiodący Mikroregion Hranicko, Partnerzy Projektu Gmina Kolonowskie

Cel projektu: Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy szkołami w Polsce i w Czechach w zakresie rozwoju stosunków międzyludzkich, zrozumienia obyczajów społecznych i kulturalnych w sąsiednim kraju, jego zwyczajów i tradycji oraz wsparcie wychowania ekologicznego, jako środka zapobiegającego dewastacji środowiska naturalnego.

Specyficzne cele projektu to wzmocnienie świadomości ekologicznej uczniów i formowanie pozytywnego stosunku uczniów do przyrody. Pogłębianie znajomości własnych i zagranicznych tradycji, zwyczajów społecznych, zrozumienie różnic geograficznych i niuansów różniących Polskę i Czechy. Rozwój współpracy transgranicznej między przedstawicielami szkół, możliwość porównania sposobów i praktyk nauczania w poszczególnych szkołach, służące obustronnemu podniesieniu jakości metod kształcenia.

Działania:

  1. Wystawa Bożonarodzeniowa,
  2. Dzień ekologii,
  3. Publikacja „Ptaki naszej okolicy”
  4. Organizacja polsko-czeskiego festiwalu pieśni ludowych,
  5. Warsztaty wielkanocne wraz z wystawą wielkanocnych symboli i produktów,
  6. Dziecięcy Dzień Ekologii,
  7. Multimedialna encyklopedia przyrody,
  8. Bieg na orientację.

Termin realizacji: wrzesień 2010 – styczeń 2012

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 35 110,21 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 35 103,08 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
29 837,61 EUR

×

Wyszukaj w serwisie