×

Lokalne muzea pod wspólnym dachem

Tytuł projektu: Lokalne muzea pod wspólnym dachem

Jednostka realizująca: Partner Wiodący Hranická rozvojová agentura, z.s., Partnerzy Projektu Gmina Kolonowskie, Gmina Bělotín

Cel projektu: Wykorzystanie potencjału regionów partnerskich do poszerzenia oferty turystycznej i zwiększenie konkurencyjności obu regionów na polu ruchu turystycznego. Budowa dwu nowych obiektów turystycznych oraz towarzysząca jej kampania promocyjna miały za zadanie zwiększyć atrakcyjność, a tym samym liczbę turystów w obu gminach oraz przybliżyć informacje o atrakcjach w regionie partnerskim.

Działania:

  1. Organizacja zebrania wstępnego grupy roboczej w Kolonowskiem,
  2. Uczestnictwo w zebraniu wstępnym grupy roboczej - Hranicko,
  3. Organizacja stażu grupy roboczej w Kolonowskiem,
  4. Inwentaryzacja eksponatów w Muzeum tradycji regionalnych,
  5. Stworzenie ekspozycji - prace budowlane, zbiórka, inwentaryzacja i opis eksponatów, tablice informacyjne, przygotowanie wystaw wg koncepcji,
  6. Organizacja spotkań z okazji uroczystego otwarcia obu ekspozycji
  7. Przygotowanie i realizacja pakietów atrakcji, wspólny przedmiot promocyjny, przygotowanie danych do materiałów promocyjnych.

Termin realizacji: lipiec 2014  – sierpień 2015

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 152 758,36  EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 135 958,10 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
115 564,36 EUR

×

Wyszukaj w serwisie