Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Kolonowskie

Tytuł projektu: Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi

Jednostka realizująca: Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie, Partnerzy Projektu Hranická rozvojová agentura, z.s., Gmina Jemielnica

Cel projektu: Promocja transgranicznej turystyki rowerowej w obu regionach oraz rozwój współpracy pomiędzy partnerami w dziedzinie turystyki rowerowej. Cel ten został osiągnięty poprzez zaznajomienie partnera z walorami Doliny Małej Panwi, poprawę infrastruktury na trasach poprzez budowę miejsca postojowego oznakowanie tras rowerowych. Wzajemna promocja przyczyniła się do rozpropagowania informacji o możliwościach spędzania wolnego czasu na terenie partnera.

Działania:

Projekt zakładał realizację następujących działań:

  1. Budowa punktu postojowego na trasie rowerowej nr 163. Działanie to obejmowało budowę dwóch zadaszeń z ławkami oraz stołami, palenisko na ognisko, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną,
  2. Oznakowanie tras rowerowych poprzez malowanie znaków na drzewach. Na początku oraz końcu każdej trasy ustawiono tablice informacyjne,
  3. Organizacja kursu przewodników turystyki kolarskiej, prowadzonego przez polskich i czeskich wykładowców,
  4. Organizacja wyjazdu do Czech na rajd rowerowy w Regionie Hrancko.

Termin realizacji: marzec 2011 – listopad 2011

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 23 133,85 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 23 133,85 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
19 663,77 EUR
Budżet Państwa – 10%
2 313,38 EUR
 

×

Wyszukaj w serwisie